clash-of-clans دو نوازی سه تار ؛ کیهان کلهر و کیا طبسیان

در clash-of-clans.ir مطلب دو نوازی سه تار ؛ کیهان کلهر و کیا طبسیان مشاهده می کنید
یک دو نوازی سه تار را با اجرای کیهان کلهر و کیا طبسیان در ونکور کانادا می‌بینید و می‌شنوید.
ممنون بابت بازدید از سایت clash-of-clans.ir