clash-of-clans آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد

در clash-of-clans.ir مطلب آخرین وزیر خارجه «عمر البشیر» بازداشت شد مشاهده می کنید
وزیر خارجه سابق سودان در دوره ریاست جمهوری «عمر البشیر» بازداشت شد.
ممنون بابت بازدید از سایت clash-of-clans.ir