clash-of-clans گزارش| روزهای سخت خوزستان‌ برای مقابله با ‌کرونا‌ / اینجا گروه‌های جهادی مشق ایثار می‌کنند

در clash-of-clans.ir مطلب گزارش| روزهای سخت خوزستان‌ برای مقابله با ‌کرونا‌ / اینجا گروه‌های جهادی مشق ایثار می‌کنند مشاهده می کنید
گروه استان‌ها ـ شیوع ویروس کرونا در دزفول و نیاز مبرم کادر درمانی این شهر بهانه‌ی شد تا گروه‌های جهادی متشکل از طلاب قم و تهران در این شهر حاضر و به کمک بیماران بشتابند.
ممنون بابت بازدید از سایت clash-of-clans.ir