clash-of-clans حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران تعیین شد

در clash-of-clans.ir مطلب حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران تعیین شد مشاهده می کنید

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: حداقل عیدی کارگران ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر ۴میلیون ۵۴۸ هزار تومان است. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت clash-of-clans.ir