clash-of-clans دانــــش‌آمــوزان نــــاشنوا

در clash-of-clans.ir مطلب دانــــش‌آمــوزان نــــاشنوا مشاهده می کنید

از میان مهارت‌های گوناگون در کودکان با آسیب شنوایی شدید و عمیق، مهارت‌های غیرکلامــی شامل مهارت‌های ادراک دیداری و مـولفه‌های آن بـــــه‌واســطه مشکلاتی که به علت ناشنوایی کودک در این مهارت‌ها بوجود می‌آید، بسیار حائز اهمیت هستند. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت clash-of-clans.ir