clash-of-clans روحانی مسئولیت گرانی بنزین را بپذیرد

در clash-of-clans.ir مطلب روحانی مسئولیت گرانی بنزین را بپذیرد مشاهده می کنید
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینکه رئیس جمهور مسئولیت شوک بزرگ افزایش قیمت بنزین را به گردن وزارت کشور بیاندازد، قابل قبول نیست؛روحانی باید مسئولیت این اقدام را بپذیرد.
ممنون بابت بازدید از سایت clash-of-clans.ir