clash-of-clans واکنش منوچهری هادی به انتقاد از ریتم «دل»

در clash-of-clans.ir مطلب واکنش منوچهری هادی به انتقاد از ریتم «دل» مشاهده می کنید

واکنش منوچهری هادی به انتقاد از ریتم کند سریال دل و نوع استفاده از موسیقی در این سریال در مصاحبه با مجله فیلم را ببینید.
ممنون بابت بازدید از سایت clash-of-clans.ir