خانه / تله ها - Trap / تله فنری (Spring Trap)

تله فنری (Spring Trap)